คอนโด คอนโดให้เช่า ขายคอนโด เช่าคอนโด


ดูประกาศหมายเลข >  
Privacy Policy & Terms Of Use

 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 2552

 
เมื่อ ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ท่านได้ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไข ทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆที่ระบุเพิ่มเติม ในเว็บไซต์
 
หาคอนโด.com ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนด รวมทั้งเงื่อนตามความเหมาสมและการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผล บังคับใช้ทันทีที่มีการประกาศลงใน เว็บไซต์

 

การนำเสนอ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซด์ นี้เป็นเพียงการให้บริการ รวบรวมข้อมูล และความรู้ด้านต่าง ๆ รวมทั้งเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างผู้ใช้บริการ ด้วยกันเท่านั้น ดังนั้น หาคอนโด.comจึงไม่รับรองว่าบรรดาข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดปรากฏผ่านบริการและที่อยู่บนเว็บไซด์นี้ ถูกต้อง สมบูรณ์ ปราศจากข้อบกพร่อง เสียหาย หรือสมประโยชน์ใดโดยเฉพาะ

 

ทางเว็บไำซต์ หาคอนโด.com ต้องขอสงวนสิทธิ์ในการลบ และ แก้ไขประกาศที่เห็นว่าไม่เหมาะสม ไม่สมบูรณ์ และ ประกาศที่สร้างความรำคาญแก่ผู้ใช้งานอื่น  

 
สำหรับเจ้าของหอพัก หรือ อพาร์ทเม้นท์ ที่ต้องการลงประกาศ ให้เลือก (ลงประกาศฟรี) และ ระบุว่าเป็นหอพัก หรือ อพาร์ทเม้นท์ ในหัวประกาศ เพื่อป้องกันผู้ใช้งานสับสน ที่สำคัญกรุณากรอกเพียงครั้งเดียวพอ
หาคอนโด.Com © 2009-2010 | Privacy Policy & Terms Of Use | คอนโด |